CSR

Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen for en virksomheds arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i forretningsaktiviteterne og i samspillet med diverse interessenter. På dansk bruges betegnelsen CSR ofte som virksomhedens sociale og/eller samfundsmæssige ansvar.

Randers FC har i en årrække haft et stort fokus på CSR for at kunne gøre en forskel for især socialt og økonomisk udfordrede medborgere i lokalområdet. Vi kalder det henholdsvis Socialansvaret og Samfundsansvaret – læs mere om Randers FCs CSR programmer og initiativer på de følgende sider.

Cykelprojektet Jobtour 2017 er et af mange eksempler på Randers FCs CSR-projekter.