VSA, VIRKSOMHEDENS SOCIALE ANSVAR

VSA er betegnelsen for Virksomhedens Sociale Ansvar. VSA er et samarbejde mellem Randers FC som projektleder, konsulenthuset DISCUS som facilitator og FC Fredericia, Vejle Boldklub, Aarhus Fremad og håndboldklubben TTH Holstebro som samarbejdspartnere sammen med de respektive byers kommunale jobcentre.

Fælles for sportsklubberne er, at de alle har et stort netværk af lokale sponsorvirksomheder. Hvad virksomhederne måske ikke er klar over er, at de kan få løst (mindre) arbejdsopgaver af udsatte ledige via den såkaldte ’småjobs’-ordning. En virksomhed kan i en begrænset periode få udført et stykke arbejde uden at der skal oprettes en helt ny stilling – og den udsatte ledige kan få nogle ordinære arbejdstimer, der giver penge, motivation og tillid, uden at vedkommende bliver ramt af kontanthjælpsloftet eller 225-timersreglen.


VSA-projektet er et samarbejde mellem en række sportsklubber med Randers FC som projektleder. Formålet med projektet er at promovere muligheden for at virksomheder kan ansætteudsatte ledige til ’små-jobs’ i mindre virksomheder, der derved ikke behøver at ansætte fuldtidspersonale til fx rengøring af mindre kontorarealer.

LOKALE SAMARBEJDSPARTNERE

DISCUS

Aarhus Fremad

Vejle Boldklub

FC Fredericia

TTH Holstebro

Jobcenter Randers

Jobcenter Aarhus

Jobcenter Vejle

Jobcenter Fredericia

Jobcenter Holstebro

MEDFINANSIERINGSPARTNER

Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering

VERDENSMÅL