Utilfredsstillende regnskab i Randers FC Holding A/S

En sportslig skuffende 2017/18-sæson – der heldigvis fik en lykkelig afslutning med forbliven i Superligaen – og diverse udskiftninger på træner- og ledelsesposter har sat sine dybe spor i Randers FC Holding A/S’ netop offentliggjorte regnskab.

Underskuddet i regnskabsåret 2017/18 beløb sig til 11,6 millioner kroner efter skat, og formanden for Randers FC Holding A/S – der bl.a. ejer fodboldselskabet Randers FC A/S – Svend Lynge Jørgensen er da heller ikke begejstret for resultatet:

– Dårlige sportslige resultater med deraf følgende færre TV-penge. Dobbeltløn til direktører og trænere og afskrivninger på spillere, som vi skilte os af med af den ene eller anden grund, fører uundgåeligt til dårlige økonomiske resultater. Selv om vi er meget taknemmelige for den store sponsoropbakning, vi stadig nyder, så må vi for første gang i mange år konstatere, at der er et ikke uvæsentligt fald i sponsorindtægterne. Kampdagsindtægterne har også været skuffende.

– Det er klart utilfredsstillende at måtte konstatere et underskud i den størrelsesorden. Vi har derfor igangsat en række initiativer, der gør, at noget sådant ikke gentager sig. Vi undgår formentlig ikke underskud i det igangværende regnskabsår, men det kommer ikke i nærheden af det, vi lige har rapporteret, siger Svend Lynge Jørgensen.

Nettoomsætningen i 2017/18 var på knap 63,4 millioner kroner, mens egenkapitalen i Randers FC Holding A/S er på 31 millioner kroner med en soliditet på 36 %. Selskabets økonomiske situation er således stadig tilfredsstillende.

Efter aftenens generalforsamling fortsætter Svend Lynge Jørgensen som formand for Randers FC Holding A/S. Erik Busk Jensen forstætter som næstformand og Jens Petri Petersen som bestyrelsesmedlem sammen med Per Hastrup.

Per Hastrup er tillige formand for bestyrelsen i Randers FC A/S, hvor advokat Jens Christian Lauridsen efter eget ønske træder ud. Nye medlemmer af fodboldbestyrelsen er også Jens Petri Petersen og Erik Busk Jensen fra Holding-bestyrelsen.

Bestyrelsen i Randers FC A/S tæller tillige Steen Haugaard Fransen, direktør i QuickPot. Desuden har den ene af Randers FCs seks moderklubber, Randers Freja, permanent sæde i fodboldbestyrelsen, og det bliver fortsat formanden for Randers Freja Fodbold, Lars W. Knudsen, der skal bestride den post. De øvrige fem moderklubber har en to-årig turnusordning i mellem sig, hvorved den daglige leder af Vorup FB, Thomas Raaby Pedersen, afløses af Poul Kristensen, mangeårig leder i Hornbæk SF.

Skrevet af: Randers FC
Foto: Kristian Fredslund, Randers FC