Topcenter

Download TopCenter infohæfte version 15 pr. 11.03.2021 her

Se video om TopCenter her

Information om DBU-projektet ”Top centre for U10-U12 drenge”
DBU har i januar 2018 igangsat et tre-årigt projekt for U10, U11 og U12-spillere med særlige forudsætninger.
Projektet har fået navnet ”Top centre for U10-U12 drenge”
Navnet TOP-Center kommer af Talent Optimerings Projekt
Projektet har til formål at skabe et mere elitært og struktureret talentudviklingsarbejde i hele Danmark ned til og med U10-alderen.

DBU har følgende formål med projektet
At højne kvaliteten af børnetræningen lokalt.
At opnå en bred opkvalificering af træningsmiljøer i U10-U12-årgangene.
At drenge med særlige forudsætninger i U10, U11 og U12 får et tilbud om at træne i et Top Center.
At sætte mere fokus på den enkelte spillers udvikling (individuelt og relationelt).
At sætte mere fokus på U10, U11 og U12-spillere med særlige forudsætninger født i 3.- og 4. kvartal.

TopCenter Randers Freja FC
TopCenter Randers Freja FC skal være med til at løfte børne- og ungdomsfodbolden i hele Kronjylland, hvor Randers FC vil tage et stort ansvar for at bidrage til udviklingen af fremtidens fodboldspillere i vore partnerklubber.

TopCenter Randers Freja FC  skal fungere som et godt og udviklende træningsmiljø for U10, U11 og U12-spillere med særlige forudsætninger.
Spillerne udvælges i Randers FCs partnerklubber i dialog og samarbejde mellem partnerklubben og Randers FCs fodboldfaglige personer.
Der kan udvælges ca. 20 spillere i hver årgang (U10, U11 og U12) til træning i TopCenter Randers Freja FC.
Halvdelen af spillerne skal være født i 3.-4. kvartal.
De deltagende spillere i U11 og U12 er sikret mindst 12 måneders deltagelse (garantiperiode) på TopCenter Randers Freja FC.
Det kan blive mere, hvis spilleren begynder på TopCenter på et “skævt” tidspunkt.
Spillere, der starter som U10 i uge 43 ( har garanti for at deltage indtil sommerferien året efter)
Der trænes ca. 40 gange om året på TopCenter Randers Freja FC, træningen er fredage kl. 17.00 – 18.30.
Efter garantiperioden bliver spilleren evalueret, og det afgøres om spilleren skal fortsætte i TopCenter-forløbet.

Der afholdes infomøder for partnerklubber, forældre, spillere og trænere.

Der afholdes spillerevalueringssamtaler i november/december og marts/april/maj med spillere og deres forældre.

TopCenter Randers Freja FC har dygtige, højt kvalificerede trænere i alle tre aldersgrupper, så træningskvaliteten er helt i top.

Børnefodbold i partnerklubber
Randers FCs børnefodboldkoncept fra U6-U12, som alle Partnerklubber introduceres for og kan benytte, er det samme koncept, som benyttes til træning på TopCenter Randers Freja FC.
Børnefodboldkonceptet er opbygget i tre trin (U6-U8, U9-U10 og U11-U12).
De tre trin er beskrevet i tre hæfter med individuelle læringsmål og øvelser.
Alle tre trin med øvelser og læringsmål er understøttet af videoer, der viser alle læringsmål og øvelser.
Der er også et træningskoncept for målmænd. Dette er opbygget i to trin (U6-U9 og U10-U12).
Målmandstræningen understøttes også af videoer.

Partnerklubber
Er man interesseret i at blive partnerklub, skal klubben underskrive en partnerklubaftale med Randers FC.
En klub kan kun være partnerklub med ét Top Center.
Kun spillere fra partnerklubber kan deltage i træningen i et Top Center.
En klub kan være partnerklub med ét Top Center og samarbejdsklub med en anden klub.
U10-, U11- og U12-spillere med særlige forudsætninger udvælges i dialog og samarbejde mellem partnerklubben og Randers FCs fodboldfaglige personer.
Partnerklubben har mulighed for at stille trænerassistenter til TopCenter Randers Freja FC. (Ikke forældre til børn, som deltager).
Partnerklubbens trænere kan deltage i trænerseminarer/kurser om børnefodbold, f.eks C1 og C2-kurser arrangeret af DBU/Top Center.

Spillere, der udvælges til et Top Center kan tidligst skifte til Top Center-klubben den 1. januar det år, spilleren bliver U13-spiller.
Skifter spillere på Top Center til Top Center-klubben undervejs i forløbet og inden den 1. januar det år, hvor spilleren bliver U13-spiller, kan de ikke deltage i Top Center-træningen.
I det tilfælde at både partnerklub og Top Center-klubben er enige om, at det er bedst for spillerens fortsatte udvikling at skifte til Top Center-klubben, vil der ikke være en sanktion.

Partnerklubben skal udnævne en kontaktperson, som al kontakt vedrørende TopCenter Randers Freja FC skal gå igennem.