TALENTS OF TOMORROW

Siden 2017 har Randers FC haft succes med beskæftigelsesindsatsen TOT, Talents Of Tomorrow. Projektet har frem til og med 2020 sørget for, at cirka 75 teenagers fra socialt udfordrede familier har fået sig et fritidsjob, og dermed banet vejen for de unge menneskers uddannelses- og erhvervsmæssige fremtid hånd-i-hånd med, at de har fået brudt et familiemønster.

TOT startede oprindeligt som et tilbud til unge i Nordbyen, men er nu blevet udvidet til samme alderskategori i hele Randers Kommune. Den finansielle støtte fra Den A.P. Møllerskes Støttefond udløber i 2021. Derfor arbejder Randers FC intenst på at få Talents of Tomorrow forankret lokalt.


Før de unge mennesker kastes ud i deres fritidsjob bliver de ansat hos Randers FC. Her lærer de alt om sig selv hvad angår arbejds- og personlige værdier, egenskaber, styrker, interesser og færdigheder iblandet diverse teambuilding opgaver – bl.a. den klassiske ’Tårnbyg’, hvor samarbejde er nødvendigt for at kunne løse opgaven. Det hele giver TOT’erne den fornødne viden, når de skal lave et CV, og hvordan de skal forholde sig under fx en jobsamtale.

LOKALE SAMARBEJDSPARTNERE

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers

Bysekretariatet Randers

LG Insight

MEDFINANSIERINGSPARTNER

Den A.P. Møllerskes Støttefond

VERDENSMÅL