STRATEGISKE TILTAG

Efter den spæde start med Jobtour 2016 har Randers FCs dedikation og indsats på CSR-området udviklet sig til et strategisk satsningsområde, hvor fire fuldtidsansatte (herunder klubbens tidligere anfører Mads Agesen) og to deltidsansatte i Randers FC Jobakademi sørger for at idégenerere, udforme, iværksætte, drifte og forankre alle de samfundsmæssige CSR-projekter, der er omtalt her på hjemmesiden.

Dertil kommer den daglige drift af Randers FC Fonden, hvor en bredt sammensat og ikke mindst kompetent bestyrelse sørger for, at donationerne til økonomisk trængte familier uddeles i overensstemmelse med fondens fundats.

Men som fodboldklub er det svært – for ikke at sige umuligt – at arbejde med CSR uden assistance ude fra. Et samarbejde – endda et tæt samarbejde – med den kommunale forvaltning og byrådet er bydende nødvendig for at kunne gennemføre et CSR-projekt. Dette fundament for samarbejde med Randers Kommune skabte Randers FC allerede i 2018 med underskrivelsen af den første Partnerskabsaftale.

Kort tid efter blev Randers FC optaget i The European Football for Development Network, EFDN, der er en pan-europæisk interesseorganisation for de fodboldklubber, der arbejder målrettet med CSR i deres nærområde. Medlemstallet er over 100 klubber, der spænder lige fra FC Barcelona til Montrose FC fra den tredjebedste skotske fodboldrække – evnerne på banen er nemlig ikke et kriterie for at blive en del af fællesskabet i EFDN, kun hvad man som fodboldklub foretager sig uden for kridtstregerne på det sociale og samfundsmæssige område.

Læs meget mere om Randers FCs strategiske tiltag inden for CSR på denne side – og den anerkendelse, vi er stolte over at have modtaget i årenes løb…

Sådan ser det ud, når ni unge mennesker med diverse diagnoser har taget deres livs beslutning og vendt en inaktiv tilværelse til et liv med lyse fremtidsudsigter, efter at de har cyklet 1.500 km. fra Randers til Alpe d’Huez. På billedet ses bl.a. også de mange frivillige, der i 2017 rev et par uger ud af sommerferien for kvit og frit hjælpe de unge mennesker på den 14 dage lange cykeltur ned gennem Europa.

VERDENSMÅL