Salgsvilkår

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER i RANDERS FC A/S – 01.30.2020

Randers FC A/S forbeholder sig retten til at ændre i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Eventuelle ændringer meddeles sponsor pr. e-mail med minimum fire ugers varsel. Ændringerne offentliggøres også på www.sponsor.randersfc.dk. Det er samtidig disse salgs- og leveringsbetingelser, der til enhver tid er gældende.

VIP-kort:
VIP adgang udstedes efter gældende sponsoraftale og giver adgang til VIP-arrangementer i forbindelse med Randers FC’s kampe på Cepheus Park Randers i Danmarksturneringen og i Landspokalturneringen til og med semifinalen. VIP-adgangen er ikke adgangsgivende til showkampe, Champions League-kampe, Europa League-kampe, træningskampe eller lignende kampe/arrangementer på Cepheus Park Randers. Ved overskridelse af deadline for tilmelding kan forplejning ikke garanteres.

Billetter:
Billetter oprettes via billetsystem, og dette fungerer som selvbetjening for vores sponsorer. Billetter – efter gældende sponsoraftale – giver adgang til u-nummererede siddepladser på følgende tribuner: Sparekassen Kronjylland Tribunen Nedre, Krifa Tribunen, QuickPot Tribunen samt på Top Rengøring Tribunen (ikke balkon) i forbindelse med Randers FC’s kampe på Cepheus Park Randers i Danmarksturneringen. Billetterne er ikke adgangsgivende til showkampe, Champions League-kampe, Europa League-kampe, kampe i Landspokalturneringen, træningskampe eller lignende kampe/arrangementer på Cepheus Park Randers. Billetterne printes af sponsor selv fra systemet – på samme vis som ved tilmelding til VIP-arrangement før kamp. Billetterne kan printes indtil to timer før kampstart. Vær opmærksom på, at spilledagene og tidspunkterne kan ændre sig med kort varsel, og at samme modstander kan forekomme to gange på en halvsæson. Ikke-anvendte billetter kan ikke ombyttes.

Siddepladser på VIP-tribunen:
Randers FC’s VIP-tribune er VERDO Tribunen med indgang via foyeren. Hver enkelt sponsor (eksklusiv erhvervssponsorer) har faste siddepladser med angivelse af firmanavn i overensstemmelse med antal aftalte VIP-adgange. Som hovedregel fordeles pladserne fra midten af tribunen efter sponsorkategori. En sponsor kan fremsætte et ønske om at blive placeret sammen med andre sponsorer inden for samme sponsorkategori. En sponsor kan også fremsætte ønske om at blive placeret sammen med andre sponsorer inden for forskellige sponsorkategorier – i dette tilfælde vil den endelige fordeling blive foretaget ud fra den laveste sponsorkategori. Alle involverede parter skal være indforstået. Randers FC forbeholder sig retten til løbende at flytte rundt på de fordelte pladser – dette vil i så fald kun ske i begrænset omfang, og de involverede sponsorer vil naturligvis blive underrettet i forvejen.
Ovenstående princip fraviges dog, såfremt en sponsor har tilkøbt sædevarme, som omfatter central placering.
Erhvervssponsorer tildeles pladser i gæsteafsnittet i nordenden af Verdo Tribunen. Disse pladser er ikke faste, men bookes fra gang til gang.

VIP-parkering:
Sponsorer med adgang til VIP-parkering skal fremvise gyldig VIP-parkerings billet – denne trækkes via billetsystemet, af sponsor fra gang til gang. Indkørsel til VIP-parkeringsområdet sker fra Parkboulevarden 31.

’Sponsor VIP’-arrangementer:
Ved tilmelding til ’Sponsor VIP’-arrangementer kan Randers FC kun garantere plads såfremt den anviste deadline for tilmelding overholdes. Randers FC forbeholder sig retten til at ændre i indholdet og emnet af et VIP-sponsorarrangement – samt evt. ændre antal mulige deltagere pr. arrangement.
Sponsor Box- eller Lounge-arrangement.
Uanset om en sponsor tilkøber eller har en sponsoraftale, der indeholder Box- og/eller Lounge-arrangementer, så er arrangementet først gældende ved skriftlig bekræftelse fra Randers FC.
Box- eller Lounge-arrangementer kan aflyses af sponsor, med mindst fire ugers varsel. Ved mellem to og fire ugers varsel betales 50 procent og ved mindre end to ugers varsel betales det fulde beløb. Ikke udnyttede Box- eller Lounge-arrangementer kan ikke overføres til et andet kalenderår. Der tages forbehold for udsolgte kampe, og i så fald sker der ingen refundering af Box- og/eller Lounge-arrangementer, der er indeholdt i sponsoraftalen.

Brug af Randers FC-spillere vedr. promotion: (Kun gældende for guld-, diamant- og hovedsponsorer)
• Anmodning om promotion-besøg skal tidligst muligt stiles til Randers FC med angivelse af ønsket dato, formål, foretrukne spillernavn(e), forventet antal tilhørere/fremmødte. Eventuelle udgifter til autografkort etc. afholdes af sponsor. Randers FC fremskaffer antal ønskede autografkort, hvorefter faktura fremsendes.
• Ved tildeling af en eller flere spillere til et promotion-arrangement forbeholder Randers FC sig retten til at tage højde for førsteholdtruppens øvrige program. Som udgangspunkt kan promotion-besøg ikke finde sted indtil to dage før en kampdag samt i forbindelse med spillernes afholdelse af ferie- og fridage. Finder promotion-arrangementet sted mere end 10 kilometer fra Randers (Cepheus Park Randers) pålægges kørselsudgifterne sponsoren. Prisen for promotion-besøg af en eller flere Randers FC-spillere/trænere aftales mellem Randers FC A/S og sponsor.

Kommunikation:
Al kommunikation såsom nyhedsmails, invitationer til sponsorarrangementer o.a. mellem sponsorer og Randers FC A/S foregår via e-mail i CRM system. Eventuelle ændringer i firmanavn, firma-adresse, firmalogo, telefonnumre, mailadresser, kontaktpersoner etc. skal meddeles Randers FC og påhviler alene sponsoren. Bemærk: Randers FC forbeholder sig retten til, ved sponsors manglende rettidige betaling af sponsorat, at inaktivere sponsors adgang til sponsorarrangementer og VIP-arrangementer i forbindelse med Randers FC’s kampe på Cepheus Park Randers.

Forbehold:
Randers FC er kommercielt underlagt beslutninger, som tages fælles i divisionsforenings-regi – herunder f.eks. fælles markedsføringskampagner mm. Dette kan medføre mindre justeringer på allerede indgåede sponsoraftaler / ydelser og medfører ikke økonomiske konsekvenser for nogle af parterne. Derudover kan Randers FC deltage i turneringer, hvor Randers FC ikke har den kommercielle rettighed – også uden økonomiske konsekvenser for nogen af parterne.