Netværk

Som sponsor i Randers FC er der mulighed for at du kan blive en del af RandersFC´s netværkshold. Brug netværksholdet til at styrke dine relationer og din forretning.

* Cirka 20 møder (hver tredje uge). om året med lange sommer- og julepauser.
* Morgenmad til alle møderne, der altid finder sted på tirsdage og torsdage kl. 7.45 – 9.30.

Netværksholdet er en non-profit aktivitet i Randers FC A/S, og er dannet for at understøtte vores sponsorkoncept. Kun sponsorer af minimum kr. 29.000,- eksklusiv moms årligt har adgang til Netværksholdet, og holdene etableres uafhængigt af hinanden.

Kontakt Lars Larsen på lla@randersfc.dk for yderligere oplysninger og/eller medlemskab.