Randers FC og Randers Kommune samarbejder om at få flygtninge i elevforløb

I et tæt samarbejde med Jobcenter Randers og Sprogcenter Randers, sætter Randers FC Jobakademi i øjeblikket ekstra fokus på integrationsuddannelsen (IGU) i Randers Kommune. Kommunen har forpligtet sig til at henvise mindst 25 flygtninge, som er interesserede i et IGU-forløb, hvorefter jobakademiet vil afsøge mulighederne for elevforløb hos erhvervs- og sponsornetværket.

Afklaring, motivation og match er nøgleord for Randers FC Jobakademi i deres nyeste projekt, kaldet IGU. Som et led i en aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter blev det tilbage i 2016 muligt for flygtninge og familiesammenførte hertil at tilslutte sig et toårigt uddannelsesforløb, der består af en praktik- og en skoledel. I praktikken arbejder flygtningen på en virksomhed og modtager løn herfra, mens skoledelen kan byde på alt lige fra sprogundervisning, AMU-kurser eller noget helt tredje. Formålet er at sikre, at målgruppen arbejder og bliver opkvalificeret, således kvalifikationer og produktivitet står mål med kravene på det danske arbejdsmarked.

Ved udgangen af august 2019 havde Randers Kommune henvist 19 borgere med interesse for at komme i et IGU-forløb, og jobakademiet har allerede flere IGU-kontrakter og forløb på plads. En af dem, der er blevet matchet med en virksomhed, er Talaat Alhammouidi. Den 32-årige syrer er startet i et IGU-forløb hos emballagevirksomheden Peterson, og han er i fuld gang med at lære virksomheden at kende fra gulvet. Talaat glæder sig over at være kommet på IGU-forløbet, hvor der bid for bid vil blive bygget på, så han med tiden kan være med til at servicere maskinerne på fabrikken på Mirabellevej.

– Det vil ikke være meget forskelligt fra det, jeg lavede i Syrien. Her arbejdede jeg som industrioperatør i olieindustrien, indtil jeg måtte flygte fra krigen, siger Talaat.

Rico Amstrup, som er produktionschef hos Peterson, ser indgåelsen af IGU-aftalen som en stor gevinst for de to parter – ja for hele samfundet.

– Jeg er sikker på, at vi kan bruge Talaats evner og arbejdskraft i virksomheden. Det er vores intention at bygge på hans kompetencer, så han vil kunne udfylde flere arbejdsfunktioner hos os. Jeg mener, at det er af stor værdi for vores samfund, at vi er med til at hjælpe nye borgere i gang på arbejdsmarkedet, så de kan få sig et godt liv i Danmark. Og jeg er sikker på, at der hos os vil være mange medarbejdere, som ranker ryggen ved tanken om, at vi som virksomhed bidrager til at tale integrationen op, udtaler Rico.

Også projektleder Mads Agesen glæder sig over at arbejde med IGU’erne.

– Som et redskab til at kunne matche de enkelte borgere med virksomheder bedst muligt, har borgerne løst konkrete arbejdsopgaver på stadion. Udover at have udvist en helt fantastisk motivation, har de også høstet stor ros fra øvrigt personale her i Randers FC. Afklaringen giver os et klart billede af den enkeltes kompetencer og det er med til, at vi kan lave skarpere matches, der kommer alle parter til gode. Faktisk er mere end halvdelen af de henviste borgere allerede på vej ud i et IGU-forløb hos en virksomhed. Det kan vi godt være stolte af, siger Mads.

Samarbejdet har også vakt interesse på tværs af Kattegat, hvor udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye i løbet af ugen tweetede om projektet. Vil du høre mere om IGU-projektet, kan projektleder Mads Agesen kontaktes på 30 73 72 53.

Billedtekst: Talaat Alhammouidi og teamkollegaen Gurli Poulsen flankeret af Petersons produktionschef Rico Amstrup og indkøber Hanne Norring Søgaard, som har stået for koordineringen af Talaats IGU-forløb.

Herunder Mattias Tesfayes tweet.

Skrevet af: Kristian Fredslund