Randers FC Holding A/S kommer ud med underskud – forventer overskud næste år

Randers FC Holding A/S kommer ud med et underskud på 4,4 millioner kroner for regnskabsåret 2019/20, men forventer et positivt resultat, når indeværende regnskabsår gøres op næste år.

I mange år var det nærmere reglen end undtagelsen, at facit stod med sorte tal i Randers FC Holding A/S’ regnskaber. Det har det ikke været de seneste år, og i år er der igen røde tal. Selskabet kommer nemlig ud med et minus på 4,4 millioner kroner, hvilket blev offentliggjort på generalforsamlingen torsdag aften.

– Vi forudsagde, at vi ville få underskud i regnskabsåret, og at størrelsen ville afhænge af placeringen i 3F Superligaen, og hvad vi kunne realisere af transferindtægter. Underskuddet er marginalt større end i 2018/19, og det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med – selv om det faktisk var forventet. Det nemmeste ville være at skyde skylden på Corona-situationen. Det har nok haft en vis indflydelse, men det ville nu ikke have været meget anderledes i en normal situation, siger bestyrelsesformand Svend Lynge Jørgensen.
Randers FC Holding A/S har dog stadig en fornuftig soliditet med en egenkapital på 22,7 millioner kroner og en soliditetsgrad på 31,4 procent, som bestyrelsen forventer vil øges i nærværende regnskabsår idet man forventer et positivt resultat i regnskabsåret 2020/21.

– En af årsagerne til, at vi forventer et positivt resultat er, at vi i dette regnskabsår får større transferindtægter, end vi havde sidste år. Det sidste er ikke et gæt. Det er et faktum. Jeg kan dog samtidig oplyse, at selv om vi ikke havde solgt Emil Riis, så opererede vi inden det salg med et budget i balance. Man kan dog ikke oversætte den pris, vi fik for Emil til et forventet overskud. Der er mange andre faktorer, der spiller ind, siger Svend Lynge Jørgensen.
Vi må selvfølgelig som alle andre selskaber i denne tid tage forbehold for eventuelle negative konsekvenser af Coronasituationen.

Likviditet er nøgleordet for Randers FC Holding A/S. Udover at den bliver styrket med et positivt driftsresultat, så er et salg af den nordlige tribune undervejs.

– Vi havde en ikke ubetydelig friværdi i Nordtribunen, som vi ser bedre anvendt til en styrkelse af vores spillerbudget i de kommende år. Køberne er for de flestes vedkommende dem, der finansierede opførelsen i sin tid, fortæller Svend Lynge Jørgensen, som også kunne berette om at selskabets vindmøller i Tyskland også er tæt på at være solgt.
Sidste år meldte bestyrelsen ud, at man proaktivt ville forsøge at sælge hele eller dele af Randers FC til investorer med de rigtige intentioner. Den tilgang er der ikke lavet om på.

– Vi har fået mange henvendelser og er i dialog med interesserede, også nogen som har de rigtige intentioner, men intet er afgjort endnu. Heldigvis er vi ikke i en situation, hvor vi absolut skal sælge. Hvis vi sælger helt eller delvist bliver det en betingelse, at vores nuværende sportslige budget øges. Økonomien er sund nok som det er, den rækker bare ikke til at have et budget, der sandsynliggør at vi kommer i top seks, og det er vores ambition, lyder det fra Svend Lynge Jørgensen.

Skrevet af: Kristian Fredslund