OXFORD UNIVERSITY

Via Randers FCs medlemskab af EFDN deltager Randers FC i et stort pan-europæisk forskningsprojekt, der skal kaste lys over problematikken med farveblindhed i fodbold. Forskningsprojektet er todelt, da det skal belyse konsekvensen for både de udøvende fodboldspillere og fodboldtilskuerne.

Forstudier fra bl.a. England viser, at forholdsvist mange børn stopper med at spille fodbold, udadtil på grund af ’manglende evner’, men reelt fordi børnene, forældrene og trænerne ikke er klar over, at farveblindhed kan være den egentlige årsag, da den farveblinde fodboldspiller ikke kan skelne mellem rød og grøn.

Den samme problematik gør sig gældende for den farveblinde fodboldtilskuer, især når en klub i grønt spiller mod en klub i rødt.

Disse problematikker forsøger det delvist finansierede EU-projekt TAckling ColourBlindness In Sports, TACBIS, at finde en løsning på. Selve forskningsarbejdet udføres af Oxford University, og så kan man vist ikke komme op på en højere akademisk hylde…

Randers FCs rolle i projektet er at stille senior- og ungdomsspillere til rådighed til en stor undersøgelse af udbredelsen af farveblindhed blandt fodboldspillere. Undersøgelsens resultater skal bruges som kvalitative og kvantitative data i Oxford Universitys arbejde med farveblindhed. Undersøgelsen skal foretages i et samarbejde med Nyt Syn Randers.


Denne simulerede illustration viser ganske godt den situation, som farveblinde (både spiller og tilskuere) står over for, når to hold i grønt og rødt mødes på fodboldbanen.

VERDENSMÅL