ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE

Ansøgning om økonomisk støtte kan foretages af privatpersoner, en moder- og/eller samarbejdsklub til Randers FC eller en forening, godkendt indsamling, skole eller andre institutioner beliggende i Region Kronjylland. Husk venligst, at ansøger skal være fyldt 18 år og være enten forælder, værge eller anden myndighedsperson for det barn eller den unge person under 18 år, til hvem der søges om økonomisk tilskud. 

Alle ansøgninger vil blive behandlet fortroligt og støtte gives som udgangspunkt kun til personer under 18 år.

Randers FC Fonden forbeholder sig retten til at sikre sig validiteten af oplysningerne.

Ansøger vil som udgangspunkt kunne forvente svar senest 14 dage efter Randers FC Fonden har modtaget ansøgningen.

Har du spørgsmål til ansøgningsskemaet, er du velkommen til at skrive til Randers FC Fonden på fonden@randersfc.dk

Vær venligst opmærksom på, at samtlige felter skal udfyldes.

Informationer om ansøger:

  Fulde navn:
  Fødselsdato:
  Adresse:
  Postnummer:
  By:
  Telefon:
  Email:

  Jeg er over 18 år og ansøger på vegne af støttemodtager under 18 år Randers FC Fonden om:

  Klubbens navn: *
  Kontingentets størrelse: **

  Antal medlemmer i husstanden under 18 år, hvortil der søges støtte:

  Vælg antal:
  Navn:
  Fødselsdato:
  Navn:
  CPR-nummer:
  Navn:
  Fødselsdato:
  Navn:
  Fødselsdato:
  Navn:
  Fødselsdato:
  Navn:
  Fødselsdato:

  * klubben skal være en moder- eller samarbejdsklub til Randers FC, se en oversigt her
  ** Angiv det halvårlige kontingent for ét medlem.

  Skriv kort om årsagen til ansøgningen***:

  *** hvis Randers FC Fonden godkender ansøgningen vil betalingen for kontingent afregnes mellem klubben og Randers FC Fonden.

  Ansøger (klub eller privatperson): *

  Antal medlemmer i husstanden under 18 år, hvortil der søges støtte:

  Vælg antal:
  Navn:
  Fødselsdato:
  Navn:
  Fødselsdato:
  Navn:
  Fødselsdato:
  Navn:
  Fødselsdato:
  Navn:
  Fødselsdato:
  Navn:
  Fødselsdato:

  * Klubben skal være en moder- eller samarbejdsklub til Randers FC, se en oversigt her

  Jeg/vi ansøger Randers FC Fonden om køb af følgende fodboldudstyr**:

  ** hvis Randers FC Fonden godkender ansøgningen skal det ønskede fodboldudstyr købes hos Randers Sport enten i Brødregade eller i Randers Storcenter.

  Ansøger: *
  Fodboldskolens navn: *
  Prisen pr. deltager: **

  Antal medlemmer i husstanden under 18 år, hvortil der søges støtte:

  Vælg antal:
  Navn:
  Fødselsdato:
  Navn:
  Fødselsdato:
  Navn:
  Fødselsdato:
  Navn:
  Fødselsdato:
  Navn:
  Fødselsdato:
  Navn:
  Fødselsdato:

  * arrangørklubben skal være en moder- eller samarbejdsklub til Randers FC, se en oversigt her
  ** Angiv minimumsprisen for at deltage i fodboldskolen.

  Skriv kort om fodboldskolen (hvor, hvornår etc.)***:

  *** hvis Randers FC Fonden godkender ansøgningen, vil betalingen for deltagelsen afregnes mellem arrangøren og Randers FC Fonden.

  Klubbens navn:
  Adresse:
  Postnummer:
  By:
  Klubbens kontaktperson:
  Adresse:
  Postnummer:
  By:
  Telefon:
  E-mail:

  * klubben skal være en moder- eller samarbejdsklub til Randers FC, se en oversigt her

  På vegne af klubben ansøger jeg Randers FC Fonden om:

  Skriv kort om træningslejren (årgang, hvornår, hvortil, budget og lignende oplysninger):

  Skriv kort om behovet for fodboldrekvisitter (hvilke, omfang, budget/anslået pris og lignende oplysninger):

  Randers FC Fonden er lydhør overfor sociale tiltag i moder- og samarbejdsklubber. Har I for eksempel behov for økonomisk støtte, lotterigevinster eller lignende til afholdelse af et socialt arrangement, så send os gerne et par linjer:

  Foreningens, institutionens, skolens navn:
  Adresse:
  Postnummer:
  By:
  Foreningens, institutionens, skolens kontaktperson:
  Adresse:
  Postnummer:
  By:
  Telefon:
  E-mail:

  På vegne af foreningen, institutionen, skolen ansøger jeg Randers FC Fonden om:

  Skriv kort om baggrunden for Jeres ønske, herunder også hvilken kamp I gerne vil overvære. og hvor mange billetter det (anslået) drejer sig om, herunder antal børnebilletter (til og med 16 år) og voksenbilletter:

  Randers FC Fonden er lydhør overfor sociale tiltag i foreninger, institutioner og skoler. Har I for eksempel behov for økonomisk støtte, lotterigevinster eller lignende til afholdelse af et socialt arrangement, så send os gerne et par linjer: *

  * Randers FC Fonden yder som udgangspunkt ikke direkte økonomisk støtte til indsamlinger (private såvel som offentlige), med mindre disse er godkendt af Indsamlingsnævnet.

  Jeg har læst Randers FCs Persondatapolitik