Nye samarbejder skaber nye muligheder

Tilbage i sommeren 2018 skrev Hornslet IF under på en aftale om at blive samarbejdsklub med Randers FC og dermed en del af Randers FC Klubfællesskabet. Sportsligt har det betydet, at spillere fra Hornslet IF’s U10, U11 og U12-hold kan deltage i fællestræninger hos Randers Freja FC Topcenter. På nuværende tidspunkt er hele seks Hornslet-spillere tilknyttet Topcenteret.

Sideløbende med det sportslige samarbejde har Hornslet IF, i samarbejde med konsulentvirksomheden JOBINPLACE, arbejdet på at igangsætte en beskæftigelsesrettet indsats i lighed med det set up, der ses i Randers FC i form af Randers FC Jobakademi. Dette har medført, at Hornslet IF Fodbold, Håndbold, Hornslet Hallen og Syddjurs Kommune nu har indgået et samarbejde på beskæftigelsesområdet, som blandt har til formål at etablere et nyt erhvervsnetværk i Syddjurs Kommune.

Inspirationen til samarbejdet er som sagt opstået via. Randers FC/Randers FC Jobakademi, og det flerårige gode samarbejde med Randers Kommune. Flexjobbere, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere – både over og under 30 år, flygtninge og familiesammenførte hertil, er blot nogle af de forskellige kategorier af ledige, vi i løbet af årene har hjulpet gennem vores forskellige beskæftigelsesindsatser.

Formand for Hornslet IF fodbold, Maja Aaquist begrunder, hvorfor man har sagt ”ja tak” til dette samarbejde.

– I fodboldafdelingen vil vi gerne gøre en indsats for at få ledige eller sygemeldte borgere i Syddjurs Kommune tilbage på arbejdsmarkedet og dermed hjælpe nogle familier. Samtidig vil vi gerne give noget retur til vores sponsorer – i form af blandt andet netværk og videndeling med andre virksomheder – og takke dem for deres støtte til Hornslet IF Fodbold.

Første led i samarbejdet er allerede skudt i gang med et jobrettet træningsforløb i Hornslet Hallen. Ved det indledende netværksmøde, som afholdes i Hornslethallen (Stadionvej 4, 8543 Horn-slet) den 30. januar kl. 15.30 til 17.30 vil Mads Agesen, Per K. Rasmussen og Morten Hørby Andersen (Randers FC/Randers FC Jobakademi) sammen med konsulentvirksomheden JOBINPLACE blandt andet dele deres viden og gode erfaringer med at hjælpe ledige og sygemeldte i job og uddannelse i samarbejde med Randers FC’s sponsorer og Randers Kommune. Netværksmødet er åbent for Hornslet IF Fodbold, Håndbold og Hornslet Hallens sponsorer og andre interesserede virksomheder. Vil du vide mere om det nye Randers FC-inspirerede set-up og netværksmødet kan du kontakte Maja Aaquist, Formand for Hornslet IF Fodbold, ma-ja_aaquist@hotmail.com / 40 11 98 16.

Et samarbejde med Randers FC kan potentielt afføde andre muligheder fx i form af et beskæftigelsesrettet projekt, hvilket ovenstående er et tydeligt eksempel på.

Skrevet af: Randers FC