Invitation til Generalforsamling i Randers FC Holding A/S

Aktionærer inviteres hermed til ordinær generalforsamling i Randers FC Holding A/S torsdag den 24. oktober kl. 18.00 i PUMA Loungen, Parkboulevarden 31, 8920 Randers NV.

Der vil være udvidet parkeringstilladelse på adressen frem til klokken 21.00.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Godkendelse af den reviderede årsrapport.
4. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder det bestyrelsesmedlem, der skal være formand for selskabets datterselskab Randers FC A/S.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.
8. Eventuelt.

Randers FC Holding A/S er vært ved bespisning efter generalforsamlingen, og ønsker du at deltage i både bespisning og generalforsamling, er tilmeldingsfristen torsdag den 17. oktober på aktionaer@randersfc.dk. Ønsker du kun at deltage i generalforsamlingen, er tilmeldingsfristen mandag den 22. oktober på aktionaer@randersfc.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen – Randers FC Holding A/S

Skrevet af: Kristian Fredslund