Indkaldelse til generalforsamling i Randers FC Holding A/S

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
i Randers FC Holding A/S, Cvr. nr. 3090 4079

Randers FC Holding A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 22. oktober kl. 18.00 i Thor Loungen, Viborgvej 92,8920 Randers NV.

På generalforsamlingen behandles følgende dagsorden;

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

3. Godkendelse af den reviderede årsrapport.

4. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder det bestyrelsesmedlem, der skal være formand for selskabets datterselskab Randers FC A/S.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og /eller aktionærerne.

a. Forslag om tildeling af bemyndigelse til bestyrelsen til i en eller flere omgange at forhøje selskabets kapital.

b. Forslag om ændring af antallet af bestyrelsesmedlemmer.

c. Forslag om ændring af selskabets vedtægter i konsekvens af ovenstående.

d. Bemyndigelse til advokat til at foretage sådanne ændringer i vedtægterne, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registreringen.

8. Eventuelt 

I henhold til selskabslovens § 98 er ovennævnte dagsordens samt den fuldstændige ordlyd af de under punkt 7 fremsatte forslag fremlagt på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne.

Grundet de nuværende COVID19-restriktioner vil der desværre ikke være spisning i forbindelse med generalforsamlingen. Randers FC Holding A/S beklager dette.
Der vil blive udleveret mundbind ved indgangen, som skal bæres, når man færdes i lokalet. Alle vil sidde i samme retning mod scenen med behørig afstand til de andre deltagere.
Der vil blive serveret øl, vand og kaffe ved pladserne.

Vi overholder selvfølgelig de gældende sundhedsretningslinjer. Skulle der ske nyt på den front, forbeholder vi os ret til at ændre på procedurerne.

Ønsker du at deltage i generalforsamlingen, er tilmeldingsfristen mandag den 19. oktober 2020 på aktionaer@randersfc.dk.

Bestyrelsen
Randers FC Holding A/S

Skrevet af: Kristian Fredslund