I ‘PIPELINEN’

Randers FC har afsluttet fire CSR projekter, og drifter lige nu en halv snes stykker. Og har yderligere et dusin liggende i ’pipelinen’, klar til at blive sat i søen, lige så snart projektgrundlaget, herunder ikke mindst finansieringen, er på plads.

Randers FCs projektidéer, som vi har klar i ’pipelinen’, viser den socialt kreative tankegang, som klubbens CSR-medarbejdere udfører, primært baseret på de mange års erfaringer og ikke mindst viden om, hvad der er muligt at drifte, både af hensyn til den interne ressourceallokering, projektidéens økonomiske forudsætninger og ikke mindst respekten for de medborgere, der på den ene eller anden måde bliver en aktiv del af projektet. Og som i den sidste ende skal have gavn af det, til glæde for den enkelte og til gavn for hele samfundet.

Nedenstående oplistning viser et udpluk af de CSR-idéer, som Randers FC går og sysler med. Nogle er mere relevante end andre. Og nogle projekter er måske mere vidtgående og ambitiøse end de er realiserbare. Men vi har tænkt tankerne, og vi vil gøre alt for at få dem realiseret…

KLIMAJOBS – Randers FC opkvalificerer udsatte ledige til bæredygtige jobs, hvor de foretager klimavenlige småreparationer hos lokale virksomheder, der forinden har haft besøg af en uddannet klimakonsulent.

UNGE PÅ KANTEN – Seneste undersøgelser viser, at flere og flere i den skole-/uddannelsespligtige alder (15-25 år) er i overhængende fare for at droppe ud af uddannelsessystemet. Disse unge vil vi gerne være med til – i et tæt samarbejde med Randers Kommune – at redde fra det frie fald, før det er for sent.

KRIMINELLE UNGE – Unge, der allerede er droppet ud over kanten, bliver ofte idømt ungdomssanktioner op til to år til afsoning i en åben eller lukket institution. Med afsæt fra projekter i fodboldklubber i bl.a. Holland, Tyskland og England vil vi hjælpe til i resocialiseringsprocessen for motiverede unge.

GÅ-FODBOLD – Men skal det kun være de unge, der får gavn af Randers FC portefølje af CSR-arbejdet? Nej, i samarbejde med EFDN har vi planer om at introducere ’gå-fodbold’ for det ældre segment i lokalområdet, inklusivt turneringer, både i Randers-området og to-tre gange årligt i udlandet.


Randers FCs Gå-fodboldhold vil blive inviteret til 2-3 internationale turneringer, hvor modstanderen bl.a. kan blive koryfæer fra Schalke 04.

FODBOLDDAGE – Vi har et brændende ønske om at gentage en succes fra 2020, hvor Randers Kommunes ’Corona-pulje’ sikrede midler til at gennemføre et par forrygende fodbold- og aktivitetsdage, da ca. 20 elever fra Specialskolen i Randers havde sommerferie.

SUPERFRIVILLIGE – Vi vil meget gerne være med til at opprioritere klubbens frivilliges kompetencer via kurser og opkvalificeringer, der udvikler deres personlige, sociale og faglige kundskaber – og som vil gøre dem i stand til også at blive frivillige på mega-events som musikfestivaler og lignende.

KLUBFÆLLESSKABET – Vi har en idé om at samarbejde med Jobcenter Randers om at uddanne ledige via trænerkurser og tilbyde dem i fleksjob til de lokale fodboldklubber.

CAOS – Center for udsattes Aktiviteter og Sundhed, hvor vi dels vil forbedre forholdene for udsatte i lokalområdet, dels opbygge en database med beskrivelser af nationale og internationale sociale tiltag for udsatte borgere.