Teknikskoletræning

Corona-virus og forårets teknikskoletræning
Desværre kom træningen på teknikskolen aldrig i gang på grund af Corona-krisen.
Vi ser i stedet fremad mod efteråret, hvor vi stadigvæk har en aftale med Dronningborg Boldklub om, at træningen afvikles på klubbens anlæg på kunstgræsbanen, bane 4 og bane 6.

Aldersgrupper
Træningen er opdelt i fire grupper.
U10, U11 og U12 og en målmandsgruppe.
I sæsonen 2020/2021 er det årgangene 2011, 2010 og 2009.
I efteråret 2020 er tilmeldt i alt ca. 200 spillere i de tre årgange med trupper på ca. 78 (2011), 78 (2010) og 40 (2009)

Træningsemner
Det er overvejende individuel teknisk træning.
Der er også småspil og kampe, hvori de individuelt trænede tekniske færdigheder kommer i spil.
Der tages udgangspunkt i Randers FCs børnefodboldkoncept “Målrettet børnefodbold” og i nogle af læringsmålene herfra.

Antal træninger
Der trænes 8 gange hvert halve år.

Træningssted
I foråret 2021 trænes der på Dronningborg Boldklubs anlæg, Udbyhøjvej 191, 8930 Randers NØ

Træningstidspunkter
I efteråret 2020 trænes der på følgende tirsdage:
4. august, 11. august, 25. august, 1. september, 15. september, 22. september, 29. september og 6. oktober.
Alle dage kl. 17.00 – 18.30
De sidste tre træninger blev desværre aflyst pga. restriktioner på grund af nyt Corona-udbrud i efteråret 2020

Tilmelding af spillere
Den enkelte samarbejdsklub kan tilmelde spillere, som er motiverede og ivrige efter at deltage i en overvejende teknisk træning.
Inden man tilmelder spillere, er det vigtigt at gøre sig klart om spilleren har mulighed for at møde stabilt op til træningen – det er vigtigt for at få et godt udbytte af træningen.
Der skal tilmeldes til Claus Stenum Jensen på det skema, som sendes til klubbens kontaktperson.
Tilmelder man fem eller flere spillere i én årgang, SKAL klubben stille med en assistenttræner, som kommer hver gang
Ny årgang fra efteråret 2020 er årgang 2011

Trænere
Hver enkelt gruppe har en cheftræner fra Randers FC.
Desuden er der tilknyttet 16 assistenttrænere fra samarbejdsklubberne, således at der er fra 3-5 trænere pr. årgang – gerne flere.
Vi har også oprettet en målmandsgruppe, som der er stor interesse for. Her er der mindst to trænere.
Er en klub interesseret i at stille med assistenttrænere/målmandstrænere, kan klubbens kontaktperson henvende sig til Claus Stenum Jensen.

Randers FC børnefodboldkoncept “Målrettet børnefodbold”
Børnefodboldkonceptet er opbygget i tre trin (U6-U8, U9-U10 og U11-U12).
De tre trin er beskrevet i tre hæfter med individuelle læringsmål og øvelser.
Alle tre trin med øvelser og læringsmål er understøttet af videoer, der viser alle læringsmål og øvelser.
Der er også et træningskoncept for målmænd.
Dette er opbygget i to trin (U6-U9 og U10-U12). Målmandstræningen understøttes også af videoer.
Alle øvelseshæfter og videoer kan ses på Randers FCs hjemmeside. Se her

Kontakt
Claus Stenum Jensen
csj@randersfc.dk
5080 5353