Teknikskoletræning

Corona-virus og forårets teknikskoletræning
Vi ser nu frem mod foråret 2021, hvor der er aftalt datoer for træning på Dronningborg Boldklubs anlæg.
Med håb om, at træningen kan afvikles, kan datoer ses herunder.
På grund af de mange spillere, har vi fordelt træningen over to dage – tirsdage og onsdage.

Aldersgrupper
Træningen er opdelt i fire grupper.
U10, U11 og U12 og en målmandsgruppe.
I sæsonen 2020/2021 er det årgangene 2011, 2010 og 2009.
I efteråret 2020 var tilmeldt i alt ca. 200 spillere i de tre årgange med trupper på ca. 78 (2011), 78 (2010) og 40 (2009)

Træningsemner
Det er overvejende individuel teknisk træning.
Der er også småspil og kampe, hvori de individuelt trænede tekniske færdigheder kommer i spil.
Der tages udgangspunkt i Randers FCs børnefodboldkoncept “Målrettet børnefodbold” og i nogle af læringsmålene herfra.

Antal træninger
Der trænes 8 gange hvert halve år.

Træningssted
I foråret 2021 trænes der på Dronningborg Boldklubs anlæg, Udbyhøjvej 191, 8930 Randers NØ

Træningstidspunkter
I foråret 2021 trænes der på følgende tirsdage og onsdage:
Tirsdag den 13. april og onsdag den 14. april
Tirsdag den 27. april og onsdag den 28. april
Tirsdag den 4. maj og onsdag den 5. maj
Tirsdag den 18. maj og onsdag den 19. maj
Tirsdag den 25. maj og onsdag den 26. maj
Tirsdag den 1. juni og onsdag den 2. juni
Tirsdag den 15. juni og onsdag den 16. juni
Tirsdag den 22. juni og onsdag den 23. juni

U10 (2011) og U12 (2009) træner tirsdage kl. 17.00 – 18.30.
U11 (2010) træner onsdage kl. 17.00 – 18.30

Tilmelding af spillere
Den enkelte samarbejdsklub kan tilmelde spillere, som er motiverede og ivrige efter at deltage i en overvejende teknisk træning.
Inden man tilmelder spillere, er det vigtigt at gøre sig klart om spilleren har mulighed for at møde stabilt op til træningen – det er vigtigt for at få et godt udbytte af træningen.
Nye spillere skal tilmeldes til Claus Stenum Jensen på det skema, som sendes til klubbens kontaktperson og uploades på Randers FC trænerfora på Facebook
Spillere, som deltog i efteråret 2020 er på forhånd tilmeldt til foråret 2021. Undtaget er de spillere, som nu er optaget på TopCenter.
Hvis spilleren ikke kan/vil deltage i teknikskoletræningen i foråret 2021, skal der gives besked til Claus Stenum Jensen.
Tilmelder man fem eller flere spillere i én årgang, SKAL klubben stille med en assistenttræner pr. 5 spillere.
Assistenttrænere, som kommer hver gang.

Vedrørende U10-årgangen
Når der tilmeldes U10-spillere første gang (efteråret), så er det ikke et krav, at spillere tilmeldes teknikskoletræning for at blive optaget på TopCenter, når det går i gang for årgangen i uge 42 hvert år.

Trænere
Hver enkelt gruppe har en cheftræner fra Randers FC.
Desuden er der tilknyttet 16 assistenttrænere fra samarbejdsklubberne, således at der er fra 3-5 trænere pr. årgang – gerne flere.
Vi har også oprettet en målmandsgruppe, som der er stor interesse for. Her er der mindst to trænere.
Er en klub interesseret i at stille med assistenttrænere/målmandstrænere, kan klubbens kontaktperson henvende sig til Claus Stenum Jensen.

Randers FC børnefodboldkoncept “Målrettet børnefodbold”
Børnefodboldkonceptet er opbygget i tre trin (U6-U8, U9-U10 og U11-U12).
De tre trin er beskrevet i tre hæfter med individuelle læringsmål og øvelser.
Alle tre trin med øvelser og læringsmål er understøttet af videoer, der viser alle læringsmål og øvelser.
Der er også et træningskoncept for målmænd.
Dette er opbygget i to trin (U6-U9 og U10-U12). Målmandstræningen understøttes også af videoer.
Alle øvelseshæfter og videoer kan ses på Randers FCs hjemmeside. Se her

Kontakt
Claus Stenum Jensen
csj@randersfc.dk
5080 5353