Teknikskoletræning

Aldersgrupper
Træningen er opdelt i fire grupper.
U10, U11 og U12 og en målmandsgruppe.
I sæsonen 2019/2020 er det årgangene 2010, 2009 og 2008.
I foråret 2019 var der fra 25-53 spillere i hver årgang.

Træningsemner
Det er overvejende individuel teknisk træning.
Der er også småspil og kampe, hvori de individuelt trænede tekniske færdigheder kommer i spil.
Der tages udgangspunkt i Randers FCs børnefodboldkoncept “Målrettet børnefodbold” og i nogle af læringsmålene herfra.

Antal træninger
Der trænes 7-8 gange hvert halve år.

Træningssted
I foråret 2020 trænes der på Dronningborg Boldklubs anlæg, Udbyhøjvej 191, 8930 Randers NØ

Træningstidspunkter
I foråret 2020 trænes der på følgende tirsdage:
14. april, 28. april, 12. maj, 19. maj, 2. juni, 9. juni, 16. juni og 23. juni
Alle dage kl. 17.00 – 18.30

Tilmelding af spillere
Den enkelte samarbejdsklub kan tilmelde spillere, som er motiverede og ivrige efter at deltage i en overvejende teknisk træning.
Inden man tilmelder spillere, er det vigtigt at gøre sig klart om spilleren har mulighed for at møde stabilt op til træningen – det er vigtigt for at få et godt udbytte af træningen.
Der skal tilmeldes til Claus Stenum Jensen på det skema, som sendes til klubbens kontaktperson

Trænere
Hver enkelt gruppe har en cheftræner fra Randers FC.
Desuden er der tilknyttet assistenttrænere fra samarbejdsklubberne, således at der er mindst to trænere pr. årgang – gerne flere.
Er en klub interesseret i at stille med assistenttrænere, kan klubbens kontaktperson henvende sig til Claus Stenum Jensen.

Randers FC børnefodboldkoncept “Målrettet børnefodbold”
Børnefodboldkonceptet er opbygget i tre trin (U6-U8, U9-U10 og U11-U12).
De tre trin er beskrevet i tre hæfter med individuelle læringsmål og øvelser.
Alle tre trin med øvelser og læringsmål er understøttet af videoer, der viser alle læringsmål og øvelser.
Der er også et træningskoncept for målmænd.
Dette er opbygget i to trin (U6-U9 og U10-U12). Målmandstræningen understøttes også af videoer.
Alle øvelseshæfter og videoer kan ses på Randers FCs hjemmeside. Se her

Kontakt
Claus Stenum Jensen
csj@randersfc.dk
5080 5353