FONDENS FORMÅL

“Randers FC Fonden – Fodbold for Alle” (i daglig tale Randers FC Fonden) blev juridisk stiftet den 7. oktober 2017 af Randers FC A/S.

Randers FC Fonden er godkendt som en almen-velgørende fond, og fondens disponible kapital kan anvendes til udlodning i overensstemmelse med formålsbestemmelsen.

Randers FC Fondens formål er at støtte almennyttige og velgørende formål i relation til fodboldrelaterede aktiviteter og oplevelse primært i Region Kronjylland og tilgrænsende opland. Støtte kan eksempelvis – men ikke udtømmende – gives i form af tilskud til kontingentbetaling, køb af fodboldudstyr, tilskud til deltagelse i fodboldskoler eller træningslejre. Disse støtteforanstaltninger gælder kun for medlemmer af Randers FCs moder- og samarbejdsklubber og gives som udgangspunkt kun til personer under 18 år. Skoler, institutioner og velgørende foreninger kan søge om gratis billetter til Randers FCs hjemmekampe.

Gå til menupunktet “Ansøgning om økonomisk støtte” for at se, hvordan du kan komme i betragtning til økonomisk støtte. Husk venligst, at ansøger skal være fyldt 18 år og enten forælder, værge eller anden myndighedsperson for det barn eller den unge person under 18 år til hvem der søges økonomisk tilskud. 

Har du spørgsmål er du velkommen til at sende disse til Randers FC Fonden på fonden@randersfc.dk

Kom tæt på Agesen og de øvrige spillere i Randers FC. Foto: Getty.