FNs VERDENSMÅL

FNs 17 verdensmål er kommet for at blive – også inden for fodboldens verden! Både de afsluttede CSR-projekter, de igangværende, og de projekter, som Randers FC har i ’pipelinen’, skal alle på den ene eller anden måde omfattet af FN’s Verdensmål eller delmål.

At arbejde med FNs 17 verdensmål vil i 2021 blive en integreret del af alt, hvad Randers FC beskæftiger sig med inden for CSR.

Randers FC har også en strategisk målsætning om at indlede et samarbejde med en større dansk uddannelsesinstitution, der kan være med til at skræddersy en samfundsøkonomisk beregningsmodel, der kan vise den akkumulerede værdi af det CSR, Randers FC laver.

Hvad er der at spare for det danske samfund? Og hvad er indtjeningspotentialet for vores fælles pengepung? De svar håber vi snart at kunne give…

VERDENSMÅL