Et stærkt og engageret ambassadørnetværk i Talents of Tomorrow

Projektet ‘Talents of Tomorrow’ har fået en rigtig god start, og mødet med projektets ambassadører har givet de unge et ekstra boost.

Ved årsskiftet blev Randers FC Jobakademis nye og eksklusive fritidsjobinitiativ, Talents of Tomorrow, for alvor skudt i gang, idet vi bød 18 unge talenter mellem 13 og 17 år velkommen på Cepheus Park Randers. Talenterne har gennemført et seks ugers forløb, der er udviklet i samarbejde med Randers Ungdomsskole, hvis medarbejdere også har faciliteret de forskellige workshops.

Som et led i forløbet har de unge skulle møde et ambassadørnetværk, der består af 8 kompetente ledere eller rådgivere, som med deres deltagelse tager et betydeligt socialt ansvar.

Om ambassadørrollen siger Mads Agesen (Assurandør, Aros Forsikring):
– Som tidligere fodboldspiller og ansat i Randers FC, har jeg med egne øjne set, hvor stor en forskel det gør for de her unge, når de får den rette hjælp og vejledning … Det var derfor meget let for mig, at sige ja til at være ambassadør. Det er et privilegie for mig, at være med til at støtte og gøre en forskel”.

Morten Krogh (Bestyrelsesformand, IT Forum Gruppen) supplerer:
– Jeg har tidligere været med i lignede projekter i Randers FC, hvor jeg har oplevet, at jeg med mine erfaringer og mit netværk, kan gøre en forskel for nogle mennesker, der har brug for en ekstra håndsrækning. Jeg synes et eller andet sted, at vi alle er forpligtet til at yde en indsats over for de, der har brug for det.

Dette bakker de øvrige ambassadører: Steen Haugaard Fransen (Direktør, Quickpot), Kathrine Fisker (Erhvervsrådgiver, Djurslands Bank), Knud Birk (Direktør, G9), Jens Kristensen (Direktør, Erhverv Randers) samt Morten Arnesen (Kommerciel chef, Randers FC) op om, idet de understreger – at det at gøre en forskel, at være med til at udvikle de unge og at hjælpe dem til en god start på deres arbejdsliv – har været grunden til, at de har sagt ja til at være ambassadører i Talents of Tomorrow.

Ambassadørerne bruger ord som professionelt og ambitiøst om Talents of Tomorrow og mener, at projektet kan skabe en binding mellem erhvervslivet i Randers og en gruppe unge, der har brug for en retning og en ekstra hånd i ryggen.

– I Talents of Tomorrow har vi muligheden for at fortælle om de jobmuligheder, der er i vores branche og især dette projekt er fantastisk for os, der gerne vil have unge mennesker i gang med erhvervsuddannelser.” siger direktør i Quickpot, Steen Haugaard Fransen.

I mødet med ambassadørerne får de unge sparring på deres styrker, kompetencer og fritidsjobønsker, ligesom ambassadørerne har mulighed for at give egne redskaber og gode tips videre. Mai Myrhøj, der har stor erfaring med ungarbejdere i kraft af sit hverv som restaurantchef på McDonald’s, satte bl.a. fokus på de unges styrker via kompetencekort og gav et talent en pep-talk forud for en jobsamtale, som blev bestået med bravour.

Herfra skal der lyde et stort tak til ambassadørerne for deres store engagement og medvirken til at gøre en forskel for de unge i Talents of Tomorrow.

Projektet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond og udviklet i samarbejde med Bysekretariatet og Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers.

Skrevet af: Randers FC
Foto: Randers FC