CSR PROJEKTER

Randers FC har et omfattende CSR program. Læs om det nedenfor eller klik her for at downloade en pdf med en mere indgående beskrivelse af den brede vifte af CSR projekter.

Sundjob 2018 og 2019
Sundjob er et nytænkende vækstforløb, der støtter aktivitetsparate ledige i at leve sundere for derigennem at få mere styrke til og mod på arbejde eller en uddannelse. Alt fra yoga, vandreture og svømning til mentorsamtaler, personlig storytelling og kostvejledning, er på programmet. Randers FC Jobakademi har projektledelsen. Jobcenter Randers er med i styregruppen.

Glæde og fællesskab er vigtige ingredienser i et Sundjob-forløb .

Jobtour 2016
“En dannelsesrejse på to hjul” kaldte vi cykelprojektet Jobtour 2016, hvor 13 unge beskæftigelsesparate mennesker blev trænet op til at kunne gennemføre den 1.500 km lange cykeltur fra Randers til Alpe d’Huez efterfulgt af enten et arbejde, en virksomhedspraktik eller optagelse på en uddannelse.


Deltagere og frivillige hjælperyttere klar til afgang fra Randers med kurs mod Alpe d’Huez i de sydfranske Alper – 1.500 km!

Randers FC Jobtour 2017
Randers FC Jobtour blev afviklet efter samme koncept som året forinden, denne gang var der dog tale om ni aktivitetsparate unge mennesker mellem 20 og 29 år. Turen gik igen i 2017 til Alpe d’Huez efter at de unge mennesker forinde havde været igennem et intensivt træningsforløb, hvor også udvikling af sociale kompetencer og sunde spise-/sovevaner er vigtige temaer.

Efter Jobtour 2017 blev deltagerne fragtet fra Alpe d’Huez til Randers i klubbens officielle spillerbus.

Feriecamp 2017
Cirka 1.400 økonomisk mindrebemidlede og socialt udfordrede mennesker deltog i en ugelang feriecamp hos Randers FC i uge 32. Dagene var sammensat af masser af aktiviteter omkring Udsatte Legene, besøg i Randers Regnskov og Sommerland Djursland samt den såkaldte Vendepunktsdag, hvor der var verdensklasse e-gaming på BioNutria Park Randers og koncert med Gulddreng.


Der blev gået til stålet i de mange sportsaktiviteter under Udsatte Legene – her fra en af de mange fodboldkampe, der blev spillet i august 2017.

Fritidsjobbere
Det startede som et pilotprojekt, men kører nu som et fast tilbud til 14-17 årige i de mest socialt udsatte boligområder i Randers, hvor de unge mennesker får tilbudt et fritidsjob efter skoletid. De unge kommer oftest fra familier, der er langt fra arbejdsmarkedet, og de bliver derfor brydere af et traditionelt socialt familiemønster.

Veteran Cafeen Randers
Randers FC har indledt et tæt samarbejde med Veteran Caféen Randers, der er et aktivitets- og værested for byens henved 600 soldaterveteraner. De to samarbejdspartnere arbejder også henimod at arrangere en Veterandag i Randers til maj 2018 med deltagelse af både veteraner fra hele landet og deres familier og pårørende.


Nøjagtig som fodboldspillere får også krigsveteraner også medaljer – men for en hel anden og livsvigtig indsats!

Stop Billetspild
Mange af Randers FCs sponsorer har almindelige indgangsbilletter indbygget i deres sponsorat, men kan ikke nødvendigvis få dem afsat til hver eneste hjemmekamp. Billetter tilfalder i stedet Bysekretariatet i Nordbyen, værestedet Perron 4 og Frivilligværket, der allokerer billetterne til fordboldinteresserede borgere med knappe økonomiske ressourcer.

Med projekt Stop Billetspild sørger Randers FC og store dele af klubbens sponsornetværk for, at mindre bemidlede familier i udsatte boligområder kan komme til fodbold på BioNutria Park Randers. Foto: Getty

Multibanen i Tøjhushaven
Randers FC og flere af klubbens sponsorer har stået for halvdelen af finansieringen (Randers Kommune stod for den anden halvdel) af Multibanen i Tøjhushaven, der benyttes af kvarterets beboere og ikke mindst det lokale fodboldhold for hjemløse i Asfaltligaen.


Multibanen i Tøjhushaven i Randers.

Kalenderprojektet
I stedet for den traditionelle datokalender udformede Randers FC i 2016 en kalender, hvor 12 deltagere fik deres “egen måned” til at beskrive sig selv med henblik på at sælge sig selv over for klubbens sponsorer, der beredvilligt købte kalenderen – endda i sådan et omfang, at hele indtægten gik ubeskåret til SAM foreningen i Randers.


CSR PROJEKTER UNDER PLANLÆGNING:

Udover den nævnte Veterandag i maj 2018 har Randers FC tillige en række andre projekter i støbeskéen;

  • Dansk Blindesamfunds Landshold – Dansk Blindesamfund har store ambitioner om at få Danmark repræsenteret i fodbold ved Paralympics 2020 og ønsker at etablere træningslejr hos Randers FC med jævnlige samlinger.
  • Fleksjobbere som fodboldtrænere – Randers FC oplærer fleksjobbere som fodboldtrænere og vil her igennem bistå med at løse manglen på kvalificerede trænere i de små oplandsklubber. Planen er også, at de skal træneruddannes via DBU.
  • Minipraktikanter – retter sig mod børn fra 8 til 12 år med en traumatisk oplevelse/barndom i bagagen. Børnene bliver knyttet til klubben som “praktikanter” for at få et afbræk fra dagligdagen.
  • Klub500 – et ambitiøst beskæftigelsesprojekt rettet imod socialt udsatte mennesker, der har svært ved at tage imod de gængse tilbud om job og uddannelse.


Randers FC havde 4 spillere med, da Dansk Blindesamfund afholdte deres første træningslejr på BioNutria Park Randers med henblik på at udvikle et dansk landshold til Paralympics 2020.