CSR-PROJEKTER

Randers FC har et omfattende CSR-program. Læs om det nedenfor eller klik her for at downloade en pdf med en mere indgående beskrivelse af den brede vifte af CSR projekter.

MiniPraktikanterne
Takket være en web-dokumentar fra det europæiske fodboldforbund UEFA er projekt MiniPraktikanter ved at få et bredt kendskab i lokalbefolkningen. Randers FC har 4 elever fra byens specialskoler i praktik en til to dage ugentligt, og det har vist sig at have en særdeles gavnlig effekt på de unge mennesker med fysiske eller psykiske lidelser. Projekt MiniPraktikanter vandt også DBUs “En Del Af Noget Større”-pris i marts 2019, og projektet var i høj grad medvirkende til, at Randers FC i 2018 modtog Dansk Handicap Forbunds Arbejdsmarkedspris. Web-dokumentaren om MiniPraktikanterne kan ses her.

Randers FC’s fire MiniPraktikanter ses her sammen med Jonas Bager i omklædningsrummet efter 2-0 sejren over Vejle den 15. december 2018. Fra venstre ses Jakob Lillelund, Jonas Bager, Oliver Svangren, Andreas Jacobsen og Sebastian Vand. Foto: Oliver Hardt, UEFA via Getty Images

Sundjob 2018 og 2019
Sundjob er et nytænkende vækstforløb, der støtter aktivitetsparate ledige i at leve sundere for derigennem at få mere styrke til og mod på arbejde eller en uddannelse. Alt fra yoga, vandreture og svømning til mentorsamtaler, personlig storytelling og kostvejledning, er på programmet. Randers FC Jobakademi har projektledelsen. Jobcenter Randers er med i styregruppen.

Glæde og fællesskab er vigtige ingredienser i et Sundjob-forløb.

Jobtour 2016
“En dannelsesrejse på to hjul” kaldte vi cykelprojektet Jobtour 2016, hvor 13 unge beskæftigelsesparate mennesker blev trænet op til at kunne gennemføre den 1.500 km lange cykeltur fra Randers til Alpe d’Huez efterfulgt af enten et arbejde, en virksomhedspraktik eller optagelse på en uddannelse.


Deltagere og frivillige hjælperyttere klar til afgang fra Randers med kurs mod Alpe d’Huez i de sydfranske Alper – 1.500 km!

Randers FC Jobtour 2017
Randers FC Jobtour blev afviklet efter samme koncept som året forinden, denne gang var der dog tale om ni aktivitetsparate unge mennesker mellem 20 og 29 år. Turen gik igen i 2017 til Alpe d’Huez efter at de unge mennesker forinde havde været igennem et intensivt træningsforløb, hvor også udvikling af sociale kompetencer og sunde spise-/sovevaner er vigtige temaer.

Efter Jobtour 2017 blev deltagerne fragtet fra Alpe d’Huez til Randers i klubbens officielle spillerbus.

Feriecamp 2017
Cirka 1.400 økonomisk mindrebemidlede og socialt udfordrede mennesker deltog i en ugelang feriecamp hos Randers FC i uge 32. Dagene var sammensat af masser af aktiviteter omkring Udsatte Legene, besøg i Randers Regnskov og Sommerland Djursland samt den såkaldte Vendepunktsdag, hvor der var verdensklasse e-gaming på BioNutria Park Randers og koncert med Gulddreng.


Der blev gået til stålet i de mange sportsaktiviteter under Udsatte Legene – her fra en af de mange fodboldkampe, der blev spillet i august 2017.

Talents of Tomorrow
Det startede som et pilotprojekt, men kører nu som et fast tilbud til 14-17 årige i Randers, hvor de unge mennesker får tilbudt et fritidsjob efter skoletid. De unge kommer oftest fra familier, der er langt fra arbejdsmarkedet, og de bliver derfor brydere af et traditionelt socialt familiemønster. Projektet støttes af Den A.P. Møllerskes Støttefond.

Veteran Cafeen Randers
Randers FC har indledt et tæt samarbejde med Veteran Caféen Randers, der er et aktivitets- og værested for byens henved 600 soldaterveteraner. De to samarbejdspartnere arbejder også henimod at arrangere en Veterandag i Randers til maj 2018 med deltagelse af både veteraner fra hele landet og deres familier og pårørende.


Nøjagtig som fodboldspillere får også krigsveteraner også medaljer – men for en hel anden og livsvigtig indsats!

Kulturvitaminer
Kulturvitaminer er et tilbud til borgere på dagpenge eller kontanthjælp, hvor et museumsbesøg, en teaterforestilling eller lignende kan være med til at bryde den daglige trumme-rum, og hvor opbygning af et socialt netværk og kulturoplevelser kan være med til at bringe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet.

Multibanen i Tøjhushaven
Randers FC og flere af klubbens sponsorer har stået for halvdelen af finansieringen (Randers Kommune stod for den anden halvdel) af Multibanen i Tøjhushaven, der benyttes af kvarterets beboere og ikke mindst det lokale fodboldhold for hjemløse i Asfaltligaen.


Multibanen i Tøjhushaven i Randers.