Parkering på kampdage

På kampdage er pladserne omkring hovedindgangen reserveret til forskellige formål.
Det gælder eksempelvis madleverandørerne, politi og handicapparkering.