Aktionær

I 2007 blev Randers FC Holding A/S oprettet, og alle aktier er nu placeret i holdingselskabet efter en ombytningsproces, således at der kun er én aktieklasse med ens stemmerettigheder. Dermed har du som aktionær – foruden at bidrage til at styrke grundlaget for topfodbold i Randers – en total ligestilling med de øvrige aktionærer i Randers FC Holding A/S.

Alle aktier i Randers FC Holding A/S er navnenoteret og registreret hos Værdipapircentralen. Randers FC Holding A/S’ aktiebog føres af firmaet Computershare, der løbende får opdateret aktionærbeholdning og -fordeling på ejernavne fra Værdipapircentralen.

Via aktionærportalen hos Computershare udsender Randers FC Holding A/S invitationer til generalforsamlinger, aktionærmøder m.m. via email, så hvis du får ny email-adresse er det vigtigt, at du meddeller dette til Randers FC Holding A/S via aktionaer@randersfc.dk

Aktiekøb/-salg
Randers FC Holding A/S har i samarbejde med Sparekassen Kronjylland etableret en markedsplads for køb og salg af klubbens aktier.

Er du interesseret i at købe aktier i Randers FC Holding A/S eller sælge ud af din beholdning, skal du blot klikke her for at læse mere om markedspladsen på Sparekassen Kronjyllands hjemmeside, hvor du også kan holde dig orienteret om de seneste bud på Randers FC-aktien.

Aktionærfordele
Randers FC Holding A/S er utrolig taknemmelig for enhver form for støtte til fodboldklubben Randers FC A/S – lige fra de frivillige hjælperes uvurderlige assistance over de trofaste tilskuere og deres opbakning til den store gruppe af aktionærer. Randers FC Holding A/S garanterer hverken udbytte eller kursgevinster til aktionærerne – i stedet kan vi tilbyde dig:

  • Medejerskab af en dansk fodboldklub.
  • Muligheden for at give dit besyv med – og ikke mindst afgive din stemme – på den årlige generalforsamling.
  • To siddepladser årligt til en hjemmekamp udvalgt af Randers FC.
  • Et årligt aktionærmøde i halvåret uden generalforsamling.
  • Tilsendelse af Randers FC’s ugentlige sponsornyhedsmail.

Skifter du post- og/eller mailadresse må du meget gerne meddele det til Randers FC ved at sende en mail til randersfc@randersfc.dk