Topcenter

Information om DBU-projektet ”Top centre for U10-U12 drenge”

DBU har igangsat et tre-årigt projekt for U10, U11 og U12-spillere med særlige forudsætninger.
Projektet har fået navnet ”Top centre for U10-U12 drenge” Projektet starter op i januar 2018.
Randers FC har ansøgt om og fået tildelt et Top Center, og vi er i gang med at forberede os på projektet.
Projektet har til formål at skabe et mere elitært og struktureret talentudviklingsarbejde helt ned til U10.
Det skal være med til at løfte børne- og ungdomsfodbolden i Randers FC, men også i hele Kronjylland, hvor Randers FC i fremtiden vil tage et endnu større ansvar for udviklingen af fremtidens fodboldspillere.

DBU har følgende formål med projektet:
At højne kvaliteten af børnetræningen lokalt.
At opnå en bred opkvalificering af træningsmiljøer i U10-U12-årgangene.
At alle drenge med særlige forudsætninger i U10, U11 og U12 får et tilbud om at træne i et Top Center.
At sætte mere fokus på den enkelte spillers udvikling (individuelt og relationelt).
At sætte mere fokus på U10, U11 og U12-spillere med særlige forudsætninger født i 3.- og 4. kvartal.

TopCenter Randers Freja FC:
TopCenter Randers Freja FC  skal fungere som et godt og udviklende træningsmiljø for U10, U11 og U12-spillere med særlige forudsætninger.
Spillerne udvælges i Randers FCs Partnerklubber i dialog og samarbejde mellem Partnerklubben og Randers FCs fodboldfaglige personer.
Der skal udvælges ca. 16-20 spillere i hver årgang (U10, U11 og U12) til træning i TopCenter Randers Freja FC.
Halvdelen af spillerne skal være født i 3.-4. kvartal.
De deltagende spillere er sikret mindst 12 måneders deltagelse (garantiperiode) på TopCenter Randers Freja FC.
Det gælder dog ikke U12-spillere, som starter på TopCenter Randers Freja FC i januar 2018, da de overgår til U13 til august 2018.
Der trænes ca. 40 gange om året på TopCenter Randers Freja FC, træningen er fredage kl. 17.00 – 18.30.
Den første træning er fredag den 26. januar kl. 17.00 – 18.30.
Træningen sikrer et indgående kendskab til U10, U11 og U12-spillerne i Partnerklubberne.
Der afholdes infomøde for Partnerklubber, forældre og trænere.
Der afholdes spillersamtaler/spillerevalueringssamtaler i november/december og april/juni med spillere og deres forældre.
Randers FC udarbejder et børnefodboldkoncept fra U6-U12, som alle Partnerklubber introduceres for og kan benytte, det samme koncept, som benyttes til træning på TopCenter Randers Freja FC.
Børnefodboldkonceptet er opbygget i tre trin (U6-U8, U9-U10 og U11-U12) De tre trin er beskrevet i tre hæfter med individuelle læringsmål og øvelser. De tre trin med øvelser og læringsmål er understøttet af videoer, der viser alle læringsmål og øvelser.
Der udarbejdes også et træningskoncept for målmænd. Dette er opbygget i to trin (U6-U9 og U10-U12). Målmandstræningen understøttes også af videoer.
Vi forventer, at det færdige produkt kan præsenteres for Partnerklubberne i foråret 2018.

Partnerklubber:
Er man interesseret i at blive partnerklub, skal klubben skal underskrive en Partnerklubaftale med Randers FC.
En klub kan kun være Partnerklub med ét Top Center.
Kun spillere fra Partnerklubber kan deltage i træningen i et Top Center.
En klub kan være Partnerklub med ét Top Center og samarbejdsklub med en anden klub.
U10-, U11- og U12-spillere med særlige forudsætninger udvælges i dialog og samarbejde mellem Partnerklubben og Randers FCs fodboldfaglige personer.
Partnerklubben har mulighed for at stille trænerassistenter til TopCenter Randers Freja FC. (Ikke forældre til børn, som deltager).
Partnerklubbens trænere kan deltage i trænerseminarer om børnefodbold arrangeret af DBU/Top Center.
Spillere, der udvælges til et Top Center kan tidligst skifte til Top Center-klubben den 1. januar det år, spilleren bliver U13-spiller.
Partnerklubben skal udnævne en kontaktperson, som al kontakt vedrørende TopCenter Randers Freja FC skal gå igennem.

Claus Stenum Jensen
Leder - Topcenter Randers Freja FC
csj@randersfc.dk
5080 5353