Randers FC Jobakademi

Randers FC Jobakademi er stedet, hvor målsætninger mødes omkring opgaven at få ledige i Randers Kommune ud på arbejdsmarkedet. Det er samtidig også stedet, hvor virksomheder kan få hjælp og vejledning til at finde den rette nye medarbejder.

Der er fire aktører involveret:

   • Jobcenter Randers
   • Den ledige
   • Virksomhederne
   • Randers FC
     • Randers FC Jobakademis opgave er at få aktørernes målsætninger til at gå op i en højere enhed. Det overordnede mål er i den forbindelse at få flest mulige ledige i ordinært job, fleksjob eller ordinær uddannelse.

   Det aktuelle samarbejde mellem Jobcenter Randers og Randers FC Jobakademi omhandler følgende målgrupper:

      • Ledige, der fra dag til dag er parate til at gå i arbejde.
      • Ledige mellem 18 og 30 år, som har andre udfordringer end mangel på uddannelse og/eller arbejde.
      • Ledige, der er visiteret til fleksjob.

   Randers FC Jobakademi tager udgangspunkt i den enkelte ledige og dennes jobsøgningssituation. Herfra sættes der forskellige tiltag i gang, som kan give åbninger til arbejdsmarkedet, bl.a. via det virksomhedsnetværk, der er tilknyttet Randers FC.

   Siden 2011, hvor samarbejdet mellem Jobcenter Randers og Randers FC Jobakademi startede, har vores erfaring været, at der er god grund til at benytte sig af virksomhedsrettet aktivering i forhold til forskellige grupper af ledige. Den enkelte får yderligere erhvervserfaring, opnår et større netværk og er dermed klar til job eller uddannelse. Randers FC Jobakademi har en bred viden om de muligheder, der findes i lovgivningen omkring hjælp til at komme i ordinært arbejde. Fra efteråret 2016 vil Randers FC Jobakademi i samarbejde med Randers Kommune og Bysekretariatet, hjælpe udvalgte unge mellem 13 og 17 år i fritidsjob.

   Hvis du ønsker nærmere information om, hvordan du kan blive tilknyttet Randers FC Jobakademi, kan du kontakte din kontaktperson på Jobcenter Randers eller tage kontakt til Randers FC Jobakademi.

   Mads Gregers Pedersen
   Konsulent, mentor og underviser
   mgp@jobakademi.randersfc.dk
   2076 1846

   Arbejder med jobparate ledige, unge til fritidsjob og ledige visiteret til Fleksjob – hjælp til jobsøgning og kontakt til virksomheder.

   Per K. Rasmussen
   Konsulent, mentor og idégenerator
   pkr@jobakademi.randersfc.dk
   2094 4444

   Arbejder med ledige, der er visiteret til Fleksjob, herunder kontakt til foreninger og andre mulige arbejdsgivere + ad hoc opgaver.

   Trine Wiese
   Projektudvikler, journalist og mentor
   twi@jobakademi.randersfc.dk
   21192886
   Eline Vemmelund Skov
   Kandidat i uddannelsesvidenskab og fundraiser
   evs@randersfc.dk
   Sofie Sørensen
   Bachelor i sundhed og formidling
   sso@jobakademi.randersfc.dk