Nordtribunen i pressen

På baggrund af vores position i fankulturen i Randers er det nærliggende og tro, at vi vil modtage en del henvendelser fra lokale og nationale medier. Man kan ligeledes forestille sig, at det vil være interessant og høre om fansenes holdning til et givent emne ift. Randers FC. Oftest vil vores eneste respons dog være ingen kommentar. Med hensyn til mishagsytringer og holdninger til initiativer søsat af Randers FC vil vi fortrinsvis holde det mellem os selv og klubben. Vi tror på at et stærkt samarbejde med Randers FC vil gavne begge parter på sigt.

Vi vil dog blande os i debatten hvis vi oplever at blive uretfærdigt behandlet i pressen eller lignende. Vi vil for så vidt muligt altid beskytte vores medlemmer, så længe at disse agerer inden for de værdier som er en del af Nordtribunen.

Derudover vil vi være meget aktive ift. til den overordnet debat omkring fankulturen i Danmark. Vi ønsker at skabe endnu bedre forhold for den stemningsskabende support, derfor er det også et emne vi vil bringe mere i fokus.

Kommunikation med pressen vil altid forgå gennem vores bestyrelse og helst vores formand. Selvom disse naturligvis ikke er repræsentative for den samlede fanskare mener vi alligevel at de med rette kan varetage denne opgave.